Kadar Bayaran

Kepuasan pelanggan & kualiti jadi keutamaan

Perniagaan Milikan Tunggal (Enterprise), Perkongsian & Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT).

Syarikat Sendirian Berhad, Berhad, Firma Perunding, Koperasi, Persatuan & Pertubuhan.

Semua bayaran hendaklah dibuat kepada: MOF SOLUTION (No. Akaun Maybank: 556011013804).

Sila masukkan no. invois kami sebagai rujukan transaksi bayaran anda.