Kadar Bayaran

Bermula 01 September 2018, Kadar Bayaran Baru akan diperkenalkan bagi menggantikan kadar bayaran sediada.

Semua bayaran hendaklah dibuat kepada: MOF SOLUTION. (No. Akaun Maybank: 556011013804)

Terma:

  • 100% bayaran akan dikembalikan jika permohonan tidak berjaya.

  • Kadar bayaran pendaftaran baru/pembaharuan adalah bagi 10 kod bidang pertama. Tambahan sebanyak RM 50.00 bagi setiap kod bidang tambahan.

  • Tempoh sah pendaftaran baru/pembaharuan adalah 3 tahun.

  • Caj penghantaran sijil pendaftaran anda adalah PERCUMA.

Berminat dengan servis kami?