Kod Bidang Firma Perunding

KODKETERANGAN
>>PERKHIDMATAN PERUNDING FIZIKAL
>Kejuruteraan
330101Kejuruteraan Awam
330102Kejuruteraan Struktur
330103Kejuruteraan Elektrik
330104Kejuruteraan Mekanikal
330105Kejuruteraan Elektronik
330106Kejuruteraan Kimia
330107Kejuruteraan Perlombongan
330108Kejuruteraan Marin
330109Kejuruteraan Geologi
330110Kejuruteraan Industri
330111Kejuruteraan ‘Naval Architecture’
330112Kejuruteraan Aeroangkasa
330113Kejuruteraan Pertanian
330114Kejuruteraan Telekomunikasi
330115Kejuruteraan Nuklear
330116Penilaian Harta (Forensic)
>Bukan Kejuruteraan
330201Arkitek
330202Ukur Bahan
330203Ukur Tanah
330204Hiasan Dalaman
330205Arkitek Lanskap
330206Perancang Bandar Dan Wilayah
330207Kajian Alam Sekitar
330208Ukur Bangunan (Institut Juruukur Malaysia)
330209Pengurusan Nilai Fizikal
330210Sains Kesihatan/Perancangan Perubatan
330211Geologi
>>PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL
>Sosio Ekonomi
340101Kajian Organisasi
340102Kajian Penswastaan dan Pengkomersilan
340103Kajian Ekonomi
340104Kajian Kemasyarakatan
340105Kajian Pemasaran dan Penyelidikan
340106Kajian Sumber Manusia
340107Kajian Pelancongan
340108Kajian Keselamatan
340109Pengurusan Nilai Bukan Fizikal
>Pengangkutan
340201Kajian Rangkaian Pengangkutan
340202Kajian Trafik
>Marin
340301Kajian Marin
>Kewangan
340401Kajian Kewangan
340402Kajian Percukaian
340403Penilaian Harta/Hartanah
340404Kajian Pelaburan
>Pertanian
340501Kajian Perhutanan
340502Kajian Pertanian
340503Kajian Sumber Asli/Rekreasi & Taman-Taman
340504Teknologi Makanan
340505Kajian Perikanan
340506Kajian Komoditi
>Informasi dan Teknologi Maklumat (ICT)
340601Kajian Telekomunikasi
340602Perancangan Strategik ICT (ISP)
340603Kajian Pengurusan Infrastruktur ICT
340604Kajian Pengurusan Keselamatan ICT
340605Kajian Pengurusan Maklumat ICT
>Kesihatan
340701Pengurusan Hospital (Batal*)
*Firma yang berdaftar dengan bidang ini akan dipindahkan ke kod bidang 330210 (Sains Kesihatan/Perancangan Perubatan)
>Pencahayaan dan Bunyi
340801Kajian Pencahayaan
340802Kajian Audiovisual dan Akustik
>Perundangan
340901Kajian Perundangan
>Tenaga
341001Kajian Pengurusan Tenaga
341002Kajian Teknologi Hijau
×