Kod Bidang Rumah

KODKETERANGAN
010601Kit Pendidikan
010602Bahan Pendidikan
040101Makanan Dan Bahan Mentah Kering/Basah
040102Makanan dan Minuman (tin,botol dan bungkus)
040103Makanan Bermasak (Islam)
040104Makanan Bermasak (bukan Islam)
070201Tanaman/Baka/Benih Semaian
070202Haiwan Ternakan, Bukan Ternakan dan Akuatik
220203Alat Muzik, Kesenian dan Aksesori
220503Perkakas/Sistem Elektrik
220902Menangkap/Menembak Haiwan
221001Pembersihan Bangunan Dan Pejabat
221002Membersih Kawasan
221003Mengangkat Sampah
221005Mencuci Kolam Renang
221006Membersih Pantai/Sungai/Terusan/Empangan/Tasik
221010Kolam Kumbahan/Sisa Perawatan/Talian Paip/Sesalur
221101Kakitangan Iktisas (Profesional) - Tidak Termasuk Khidmat Perundingan
221102Kakitangan Separa Iktisas (Semi Profesional) Tidak Termasuk Khidmat Perundingan
221104Tenaga Buruh
221109Menyelam (diving service)
221110Khidmat Latihan, Tenaga Pengajar dan Moderator/Negotiator
221112Malim Kapal
221303Fotografi
221305Penyediaan Pentas/Pameran pertunjukan, taman hiburan dan karnival/pestaria
221306Artis Dan Penghibur Profesional
221308Dokumentasi Dan Panduarah
221401Bangunan/Hiasan Dalaman (tidak termasuk pelanskapan dan seni taman)
221402Hiasan Jalan/Kawasan (tidak termasuk pelanskapan dan seni taman)
221506Bangunan/Pejabat/ Stor/Ruang Niaga/Rumah Kediaman
221510Tempat Letak Kereta
221511P.A Sistem Dan Alat Muzik
222004Penulisan – Semua Jenis Penulisan
222005Mereka-Cipta Dan Seni Halus
222006Penterjemahan
222104Pertanian/Tanaman/Ladang/Taman/Hutan Dan Ladang Hutan
222106Sumber Air
222107Tatahias Haiwan
222301Solekan
222303Membekal Air
222304Pengurusan Jenazah Dan Kelengkapan
222401Menjahit Pakaian Dan Kelengkapan
222402Menjahit Bukan Pakaian
222403Baik Pulih Kasut Dan Barangan Kulit
222503Homestay (Surat Kementerian Pelancongan)
×