Status Bumiputera Syarikat Dengan Kementerian Kewangan Malaysia – Eperolehan

status_bumiputera

Syarikat yang berstatus bumiputera memiliki kelebihan untuk dianugerahkan (award) tender & sebutharga kerajaan. Namun begitu ia bukannya keistimewaan mutlak dan boleh ditarik balik sekiranya tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MOF.

Berikut adalah syarat-syarat yang perlu ada untuk syarikat yang ingin dapatkan status bumiputera seterusnya memiliki Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera.

1. Pemilikan Saham

Syarikat dipegang oleh individu bumiputera sekurang-kurangnya 51%.

 

 

 

 

 

dimiliki oleh bumiputera sekurang-kurangnya 51% milikan ikuiti/saham layak untuk memohon status bumiputera dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF). Namun begitu ia bukannya keistimewaan mutlak dan boleh ditarik balik jika terdapat perubahan saham atau milikan syarikat yang memihak kepada bukan bumiputera. Berikut adala

Selain itu, nisbah kakitangan syarikat juga diambil kira terutamanya di bahagian pengurusan.  Ia bagi mengelak daripada syarikat mengambil kesempatan dari kakitangan/pemilik bumiputera bagi mendapatkan status bumiputera.

Permohonan status bumiputera syarikat lebih senang diuruskan jika pemiliknya adalah 100% bumiputera. Caruman KWSP pekerja juga diwajibkan bagi permohonan ini. Namun begitu, ia dikecualikan bagi perniagaan yang beralamat di rumah kediaman.

Penuhi Keperluan Syarikat Anda

Mohon status bumiputera syarikat anda dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) – Eperolehan dan sertai tender & sebutharga kerajaan.

×