Kenapa Perlu Kemaskini Profil Syarikat

Kenapa Perlu Kemaskini Profil Syarikat

Sijil MOF mempunyai tempoh sah selama 3 tahun. Dalam tempoh ini, syarikat dibenarkan untuk membuat permohonan kemaskini profil atau tambah kod bidang bila-bila masa sahaja jika perlu sepanjang tempoh sah sijil. Namun jika terdapat perubahan maklumat syarikat...
Kod Bidang Biasa vs Kod Bidang Khas Lesen Kewangan

Kod Bidang Biasa vs Kod Bidang Khas Lesen Kewangan

Apa Itu Kod Bidang? Kod bidang biasa atau kod bidang khas adalah satu kod nombor yang ditetapkan oleh MOF untuk mewakili setiap jenis perniagaan syarikat atau kerja-kerja tender dari jabatan kerajaan. Kod ini digunakan bagi memudahkan jabatan kerajaan mengenal pasti...
Memohon Kod Bidang ICT

Memohon Kod Bidang ICT

Musim pandemik Covid-19 yang melanda negara kita menyebabkan banyak syarikat-syarikat yang tergendala untuk berurusan dengan pihak kerajaan. Hal ini di sebabkan tidak dapat melengkapkan semua dokumen yang di perlukan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Perintah...