Bilangan Kod Bidang MOF Yang Layak Dimohon

Bilangan Kod Bidang MOF Yang Layak Dimohon

Tidak tahu jumlah sebenar kod bidang MOF yang boleh dipohon dengan Kementerian Kewangan Malaysia? Masih belum berpuas hati dengan jumlah kod bidang yang didaftarkan sebelum ini? Terasa rugi jika tidak memohon kesemua kod yang selari dengan jenis perniagaan yang ada...
Beza Kod Bidang Bekalan Dan Perkhidmatan

Beza Kod Bidang Bekalan Dan Perkhidmatan

Dalam pendaftaran lesen MOF Malaysia, setiap syarikat diberikan sebanyak 30 kod bidang bekalan dan perkhidmatan untuk didaftarkan di dalam sijil kewangan. Semestinya syarikat tidak boleh memilih kod bidang ini dengan sewenangnya. Hanya kod bidang yang selari dengan...
×